Hizmetlerimiz

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

 • İş güvenliği eğitimleri
 • Risk Analizi ve Değerlendirmesi
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Yıllık Çalışma Planı ve Organizasyonu
 • Yangın güvenliği
 • Patlamadan korunma yöntemleri
 • Tehlikeli bölge planı
 • Ortam ölçümleri*
 • Kimyasallarla çalışma ve kimyasalların depolanması
 • İş Güvenliği Prosedür ve Talimatları
 • İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri*

*İş ortaklarımızla çözüm sunduğumuz hizmetler


İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ

 • İşe Giriş Muayene ve Tetkikleri
 • Sağlık ve Güvenlik Planı
 • Akciğer Grafileri*
 • Solunum Fonksiyon Testleri*
 • Periyodik Sağlık Taramaları*
 • İşitme Testi *
 • Laboratuvar Hizmetleri*
 • Mobil Portör Taramalar*
 • Diğer Sağlık Personeli*

*İş ortaklarımızla çözüm sunduğumuz hizmetler


RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 10. maddesi gereği işveren; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalarını yapmak zorundadır.

        İLERİ EKSEN OSGB; tecrübeli uzman personeli ile iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları başta olmak üzere, işletme kayıplarının önüne geçmek amacıyla “tehlike ve risk değerlendirmesi” yaparak çalışmalarını işletmelerin sağlık ve güvenlik açısından uygun hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

 

 

 


ACİL EYLEM VE YANGIN TEDBİRLERİ

İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. ve 12. maddelerince, işverenlerin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını, bu durumlara karşı müdahaleye uygun ekipman ve teknik donanımların tedarik edilmesini ve eğitimli-teçhizatlı acil durum ekiplerinin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.İşletmelerde Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince, yanıcı ve patlayıcı kullanan iş yerlerinde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

 

 

 

 


EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

 • Yüksekte Çalışma Eğitimi*
 • Yangın Eğitimi*
 • Arama Kurtarma Eğitimi*
 • İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi*
 • Mesleki Eğitimler*

*İş ortaklarımızla çözüm sunduğumuz hizmetler

Diğer eğitim talepleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.


DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları